Polityka plików "cookies"

Twoja przeglądarka internetowa przechowuje pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, na ich podstawie nie są przechowywane lub przetwarzane dane osobowe.
Za pomocą technologii cookies zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach, służące do poprawy wygody korzystania ze strony internetowej. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Kancelaria Notarialna Piotra Wójtowicz oferuje kompleksowe wykonywanie czynności notarialnych, na podstawie ustawy – Prawo o notariacie.

Położenie Kancelarii

Kancelaria Notarialna mieści się w Starachowicach, przy ulicy Staszica 15, w pobliżu skrzyżowania ulicy Staszica i ulicy Lipowej.

Kancelaria położona jest naprzeciwko Sądu Rejonowego w Starachowicach („pod filarami”, na parterze, wejście od ulicy).

Naprzeciwko Kancelarii znajduje się bezpłatny parking.


Godziny urzędowania

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17, jednak istnieje możliwość umówienia aktu notarialnego w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy, takie jak sobota, czy niedziela. Wszelkie czynności notarialne wykonywane są po uprzednim ustaleniu szczegółów z zainteresowanymi stronami drogą telefoniczną, e-mailową lub w trakcie osobistych spotkań.

Taksa notarialna

Za wykonane czynności pobierana jest taksa notarialna. Wynagrodzenie za czynności notarialne uzależnione jest od rodzaju czynności notarialnych i naliczane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś do wynagrodzenia Notariusza należy doliczyć podatki i opłaty, które notariusz pobiera i przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji – zarówno o kosztach notarialnych, jak i o dokumentach wymaganych do sporządzenia aktów notarialnych, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią.

Wszelkie porady oraz ustalenia dotyczące aktów notarialnych wykonywane są nieodpłatnie.

Zakres czynności notarialnych

Świadczymy pełen zakres usług notarialnych. Notariusz Piotr Wójtowicz oferuje między innymi sporządzanie:

  • aktów notarialnych (np. sprzedaży oraz darowizny nieruchomości i spółdzielczych praw do lokalu),
  • aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • innych poświadczeń,
  • protestów weksli i czeków,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • innych czynności, wynikających z odrębnych przepisów.